Flicka avslängd från

Flicka avslängd från tåget. Hon kunde inte uppvisa någon biljett. Ironiskt med tanke på alla som haft biljett när SJ inte kunnat uppvisa något tåg.