Okunniga och dåraktiga…

Okunniga och dåraktiga människor faller offer för slapphet.
Den vise värnar om sin vaksamhet som sin dyrbaraste skatt.

Buddha